BREEDER LISTINGS
Ontario - Samoyed


Samtos Samoyeds

Efeso Dos Santos
CKC registered Samoyed Breeder.
Scarborough
samtossamoyed@gmail.com
416-841-0248
www.samtossamoyeds.com/
Snowybear Kennels

Tina Gibson
Selkirk
gibson.snowbear@xplornet.com
905-776-2115
www.snowybearkennel.com/
Vanderbilt Samoyeds

Blair & Judi Elford
Millbrook
vanderbilt@nexicom.net
--
www.vanderbiltsamoyeds.com
               

Sponsored By